Oikeudelliset maininnat

Verkkosivuston editori

ASMODEE GROUP, ranskalainen Société par actions simplifiée à associé unique , jonka osakepääoma on 60 444 400 euroa, sääntömääräinen kotipaikka 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, rekisteröity Versailles’n kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 399 899 806, asianmukaisesti edustaa:

(a) FINANCIERE AMUSE TOPCO, toimitusjohtajana, edustajanaan Stéphane CARVILLE, vakinaisena edustajana

Yhteystiedot: contact@unboxnow.com

Julkaisujohtaja : Stéphane CARVILLE

Verkkosivuston isäntä

unboxnow.fi -sivustoa isännöi Amazon Web Services :

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226