Käyttöehdot

Tämän Internet-sivuston www.unboxnow.fr (jäljempänä ”verkkosivusto”) omistaa ja sitä ylläpitää Asmodee Group.

Lue nämä palveluehdot ja käyttöehdot (jäljempänä ”ehdot”) huolellisesti ennen tämän verkkosivuston käyttöä.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa ilmaiset suostumuksesi näihin käyttöehtoihin minkä tahansa muun verkkosivustoa, Internetiä ja/tai World Wide Webiä koskevan lain tai asetuksen lisäksi. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä ehdoista milloin tahansa.

Näiden ehtojen tarkoituksena on määritellä ehdot, joiden mukaisesti Asmodee Group asettaa tietyn sisällön verkkosivuston käyttäjän (jäljempänä ”käyttäjä”) saataville.

Jos et hyväksy tässä mainittuja ehtoja, älä käytä verkkosivustoa tai mitään verkkosivustolla olevaa tiedostoa.

1. Verkkosivuston käyttö

Asmodee Group ylläpitää tätä verkkosivustoa henkilökohtaista viihdettä, informaatiota ja viestintää varten.
Käyttäjä ei saa ilman Asmodee Groupin etukäteen antamaa kirjallista lupaa jäljentää, jakaa, muokata, näyttää, valmistaa johdannaisteoksia, jotka perustuvat Sivuston sisältöön, uudelleen lähettää tai muulla tavoin käyttää sitä, paitsi Käyttäjä voi tulostaa tai ladata yhden kopion aineistosta yhteen tietokoneeseen lyhytaikaisesti vain henkilökohtaista, ei-kaupallista kotikatselua varten, jos et poista tai muuta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia.
Lukuun ottamatta edellä nimenomaisesti mainittuja tapauksia, mitään tässä esitettyä ei saa tulkita siten, että se antaisi lisenssin tai oikeuden tekijänoikeuteen tai muuhun immateriaalioikeuteen.
Käyttäjällä voi olla pääsy ladattaviin demonstraatiotiedostoihin (jäljempänä ”Demotiedostot ”) napsauttamalla tiettyjen tuotteiden lehdessä olevaa painiketta. Nämä Demotiedostot lähetetään sähköpostitse, kun käyttäjä on suostunut luomaan asiakastilin Asmodee.netin alustalle ja hyväksymään tämän alustan käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.
Käyttäjä ei saa käyttää kauppanimeä www.unboxnow.com ”kuumana” linkkinä verkkosivustolla tai millekään muulle verkkosivustolle, ellei Asmodee Group ole etukäteen hyväksynyt tällaisen linkin luomista.
Verkkosivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Asmodee Group ei hallitse sisältöä eikä ota vastuuta sen sisällöstä.

2. Palveluiden saatavuuden rajoittaminen

Vaikka Asmodee Group Direct tekee parhaansa varmistaakseen Verkkosivuston palvelimien ja palveluiden saatavuuden, käyttöoikeus voidaan keskeyttää väliaikaisesti teknisistä tai ylläpitoon liittyvistä syistä ilman ennakkoilmoitusta.
Asmodee Group pidättää itsellään kaikki oikeudet muuttaa Verkkosivuston palvelimien ja palveluiden käyttöehtoja, mukaan lukien näiden palvelujen käytöstä veloittamisesta tai palveluiden lopettamisesta pysyvästi.
Verkkosivustolle pääsy edellyttää Internet-yhteyttä, jota varten käyttäjä vastaa täysin maksuista ja vastuista.

3. Immateriaalioikeudet

Unboxnow on Asmodee Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tällä verkkosivustolla käytetyt tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet, mukaan lukien niiden logot, ovat Asmodee Groupin tai sen tytäryhtiöiden tai niiden kumppaneiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ensin mainitut ovat antaneet niille käyttöluvan.

”Sisältö”, johon jäljempänä viitataan, viittaa erityisesti (i) mihin tahansa tekstiin, kuvaan, valokuvaan, piirustukseen, kuvitukseen, grafiikkaan, videoon, visuaaliseen ja audioelementtiin, joka esiintyy Sivustolla (ii) Demotiedostoihin, joita Käyttäjä voi vastaanottaa sähköpostitse.

Kaikki Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tavaramerkit ja mallit, verkkotunnusten nimet, logot, tekijänoikeudet, ellei toisin mainita, ja sitä ei saa käyttää ilman Asmodee Groupin kirjallista lupaa. Verkkosivustolla oleva Sisältö on Asmodee Groupin ja sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta tai käytettävissä Asmodee Groupin tai sen yhteistyökumppaneiden luvalla. Sisällön käyttö Käyttäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta on kielletty, elleivät nämä Ehdot nimenomaisesti salli sitä tai ellei Asmodee Group, sen tytäryhtiö ja/tai lisenssinantajat ole nimenomaisesti etukäteen antanut siihen lupaa.

Demotiedostot toimitetaan Asmodee Groupin lisenssillä. Tämä Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja ei-kaupallinen. Se myönnetään Käyttäjälle henkilökohtaisesti ja yksinomaan yksityisiin vapaa-ajan tarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää millään muulla tavalla ilman Asmodee Groupin ennakkosuostumusta.

Käyttäjä ei saa myydä, kopioida, käydä kauppaa, siirtää, julkaista uudelleen, postata internetissä, vuokrata, lisensoida, levittää, jakaa, markkinoida tai hyödyntää kaupallisesti merkkejä ja Sisältöä, mukaan lukien Demotiedostoja.

Verkkosivuston Sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja, yksityisyyttä ja julkisuutta koskevia lakeja sekä niihin liittyviä viestintäsääntelyitä ja -asetuksia. Se tekee Käyttäjästä rikosoikeudellisesti ja siviilioikeudellisesti vastuullisen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta.

4. Vastuuvapauslauseke

Asmodee Group ei takaa, että verkkosivuston toiminnallinen puoli on keskeytymäton tai virheetön tai että tämä Verkkosivusto tai palvelin, joka sen tarjoaa, ei sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Verkkosivuston käyttö ja selaaminen on käyttäjän vastuulla.
Asmodee Group ei vastaa tämän Verkkosivuston minkään sivun jatkuvasta päivittämisestä. Rajoittamatta edellä mainittua, kaikki verkkosivustolla oleva toimitetaan sinulle ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, KELVOLLISUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
Huomaa, että jotkin lainkäyttöalueet eivät ehkä salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten jotkin edellä mainituista rajauksista eivät välttämättä koske Käyttäjää.

5. Yleiset Sopimusehdot

Asmodee Group voi tarkistaa näitä Ehtoja aika ajoin päivittämällä tai tarkistamalla tätä julkaisua Verkkosivustolla, jolloin tarkistetut Ehdot tulevat voimaan sen julkaisupäivästä alkaen.
Asmodee Group valvoo ja ylläpitää tätä Verkkosivustoa sen pääkonttorista Guyancourtista, Ranskasta käsin.
Jos jokin osa näistä Ehdoista katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvoton osa tulkitaan sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman laajasti ja loput määräykset pysyvät täysin voimassa.
Mikä tahansa syyteoikeus, joka Käyttäjällä voi olla tämän Verkkosivuston suhteen, on aloitettava vuoden kuluessa vaatimuksen tai syyteoikeuden esittämisestä tai tällainen vaatimus tai kanteen syyn estetään.
Näitä Ehtoja säädetään ja tulkitaan Ranskan lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. Jos Ranskan lait poikkeavat Käyttäjän oman maan pakollisista kuluttajalaeista, tarjoamme Käyttäjälle samanlaisen suojan.

© 2022 ASMODEE GROUP. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tämän sivuston sisältö on suojattu tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla.